home
> andere piramides
> kubus samengesteld uit zes piramides
<< vorige
>> volgende

Bouwplaten kubus samengesteld uit zes piramides

kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides

Kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides:
Zijvlakken: 4
Ribben: 6
Hoekpunten: 4

kubus samengesteld uit zes vierkante piramides kubus samengesteld uit zes vierkante piramides kubus samengesteld uit zes vierkante piramides kubus samengesteld uit zes vierkante piramides

Kubus samengesteld uit zes vierkante piramides:
Zijvlakken: 5
Ribben: 8
Hoekpunten: 5


kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides
kubus samengesteld uit zes vierkante piramides
Inhoud van een piramide: V = 1/3 G.h
Inhoud (V)
Oppervlakte grondvlak (G)
Hoogte van de piramide (h)
<< vorige
vorige bouwplaat
>> volgende
volgende bouwplaat
home
Home
Instructies
Instructies