home
> Alfabetische index bouwplaten van veelvlakken
<< vorige
>> volgende

Alfabetische index bouwplaten van veelvlakken


5:


5 stellations van de icosaëder


A:


Achthoekig antiprisma
Achthoekig piramide (variant 2)
Achthoekig prisma
Achthoekige dipiramide
Achthoekige obelisk
Achthoekige piramide
Achtpuntige ster piramide
Achtste stellation van de icosaëder
Afgeknotte achthoekige piramide
Afgeknotte achtpuntige ster piramide
Afgeknotte asymmetrische vierkante piramides
Afgeknotte decagonaal piramide
Afgeknotte dodecagonaal piramide
Afgeknotte dodecaëder
Afgeknotte driehoekige piramide
Afgeknotte elfhoekige piramide
Afgeknotte enneagonaal piramide
Afgeknotte hendecagonaal piramide
Afgeknotte heptagonaal piramide
Afgeknotte hexagonaal piramide
Afgeknotte hexagonaal prisma
Afgeknotte hexagonaal ster piramide
Afgeknotte hexagram piramide
Afgeknotte hexaëder
Afgeknotte icosaëder
Afgeknotte icosidodecaëder
Afgeknotte kegel
Afgeknotte kuboctaëder
Afgeknotte kubus
Afgeknotte negenhoekige piramide
Afgeknotte octagonaal piramide
Afgeknotte octagonaal ster piramide
Afgeknotte octaëder
Afgeknotte onregelmatige vijfpuntige ster piramide
Afgeknotte pentagonaal piramide
Afgeknotte pentagonaal ster piramide
Afgeknotte pentagonaal ster piramide (irragular)
Afgeknotte pentagram piramide (laag)
Afgeknotte tetragonaal ster
Afgeknotte tetraëder
Afgeknotte tienhoekige piramide
Afgeknotte twaalfhoekige piramide
Afgeknotte vierkante piramide
Afgeknotte vierkante piramide
Afgeknotte vierpuntige ster piramide
Afgeknotte vijfhoekige piramide
Afgeknotte vijfpuntige ster piramide
Afgeknotte zeshoekig prisma
Afgeknotte zeshoekige piramide
Afgeknotte zespuntig ster piramide (laag)
Afgeknotte zespuntige ster piramide
Afgeknotte zevenhoekige piramide
Alle Platonische (regelmatige) en Archimedische veelvlakken in kleur
Asymmetrische kegel
Asymmetrische pentagram piramide
Asymmetrische vierkante piramides


B:


Bokaal


C:


Cilinder
Concaaf hexagonaal prisma
Concaaf zeshoekig prisma


D:


Decagonaal antiprisma
Decagonaal caleidocyclus
Decagonaal dipiramidische antiprisma
Decagonaal piramide
Decagonaal piramide
Decagonaal prisma
Decaëder
Derde stellation van de icosaëder
Dodecadodecaëder
Dodecagonaal caleidocyclus
Dodecagonaal piramide
Dodecagonaal prisma
Dodecaëder
Dodecaëders
Driehoekig piramide (variant 2)
Driehoekig prisma
Driehoekige dipiramide
Driehoekige piramide
Driekwart oloïde
Driekwart sphericon


E:


Elfhoekig prisma
Elfhoekige piramide
Enneagonaal antiprisma
Enneagonaal piramide
Enneagonaal piramide
Enneagonaal prisma


G:


Gedraaid achthoekig prisma
Gedraaid decagonal prisma
Gedraaid dodecagonaal prisma
Gedraaid driehoekig prisma
Gedraaid hexagonaal prisma
Gedraaid octagonaal prisma
Gedraaid pentagonaal prisma
Gedraaid rechthoekig prisma
Gedraaid tienhoekig prisma
Gedraaid twaalfhoekig prisma
Gedraaid vijfhoekig prisma
Gedraaid zeshoekig prisma
Gedraaide piramide
Gefacetteerde oloïde
Gelijkbenige dodecaëder
Gelijkbenige icosaëder
Gesloten decagonaal caleidocyclus
Gesloten dodecagonaal caleidocyclus
Gesloten octagonaal caleidocyclus
Gesloten tetrakaidecagonaal caleidocyclus
Globe
Grote dodecaëder
Grote icosaëder
Grote romboëdrisch hexacron
Grote sterdodecaëder


H:


Halve afgeknotte dodecaëder
Halve afgeknotte icosaëder
Halve afgeknotte icosidodecaëder
Halve afgeknotte kuboctaëder
Halve afgeknotte kubus
Halve afgeknotte octaëder
Halve afgeknotte tetraëder
Halve gelijkbenige dodecaëder (1)
Halve gelijkbenige dodecaëder (2)
Halve gelijkbenige icosaëder (1)
Halve gelijkbenige icosaëder (2)
Halve gesloten decagonaal caleidocyclus
Halve gesloten dodecagonaal caleidocyclus
Halve gesloten hexagonaal caleidocyclus
Halve gesloten octagonaal caleidocyclus
Halve gesloten tetrakaidecagonaal caleidocyclus
Halve hecatoëder (1)
Halve hecatoëder (2)
Halve hexakaidecaëder (1)
Halve hexakaidecaëder (2)
Halve icosidodecaëder
Halve icosioctaëder (1)
Halve icosioctaëder (2)
Halve icositetraëder (1)
Halve icositetraëder (2)
Halve kuboctaëder
Halve oloïde
Halve romboëdrisch cosidodecaëder
Halve romboëdrisch kuboctaëder
Halve sphericon
Halve tetracontaëder (1)
Halve tetracontaëder (2)
Halve tricontidiëder (1)
Halve tricontidiëder (2)
Halve tricontihexaëder (1)
Halve tricontihexaëder (2)
Hebdomicontadissaëder
Hecatoëder
Hectohexecontadiëder
Hendecagonaal piramide
Hendecagonaal prisma
Heptacontadiëder
Heptagonaal antiprisma
Heptagonaal dipiramide
Heptagonaal piramide
Heptagonaal piramide
Heptagonaal prisma
Hexagonaal antiprisma
Hexagonaal caleidocyclus
Hexagonaal dipiramide
Hexagonaal piramide
Hexagonaal piramide
Hexagonaal prisma
Hexagonaal ster piramide
Hexagram Kerstboom
Hexagram antiprisma
Hexagram piramide
Hexagram piramide (laag)
Hexagram prisma
Hexakaidecaëder
Hexaëder
Huis met verdwijnpunt
Hybride gefacetteerde sphericon


I:


Icosagonaal dipiramide
Icosaëder
Icosaëder Kerstboompiek
Icosidodecaëder
Icosioctaëder
Icositetraëder


K:


Kegel
Kegel obelisk
Kepler-Poinsot veelvlakken in kleur
Kerstboom
Kerstboom 80 cm hoog
Kleine Kerstboom
Kleine ditrigonaal icosidodecaëder
Kleine dodecahemiododecaëder
Kleine dodecicosidodecaëder
Kleine icosihemidodecaëder
Kleine kubikuboctaëder
Kleine romboëdrisch dodecaëder
Kleine romboëdrisch hexaëder
Kleine sterdodecaëder
Kleine sterdodecaëder lampenkap
Kleine stompe icosicosidodecaëder
Kleine triakisoctaëder
Kleine triambic icosaëder
Knikpiramide
Kubische afgeknotte kegel
Kubische vorm 1
Kubische vorm 2
Kubische vorm 3
Kubische vorm 4
Kubische vorm 5
Kubische vorm 6
Kuboctaëder
Kubohemioctaëder
Kubus
Kubus samengesteld uit drie piramides
Kubus samengesteld uit vijf driehoekig piramides
Kubus samengesteld uit vijf vierkante piramides
Kubus samengesteld uit zes driehoekig piramides
Kubus samengesteld uit zes vierkante piramides
Kwart gesloten hexagonaal caleidocyclus
Kwart oloïde


L:


Laatste stellation van de icosaëder
Lampenkap dodecaëder
Lampenkap zeshoekige piramide


M:


Matrioshka huis
Medium Kerstboom


N:


Negende stellation van de icosaëder
Negenhoekig antiprisma
Negenhoekig piramide (variant 2)
Negenhoekig prisma
Negenhoekige piramide


O:


Obelisk
Octagonaal antiprisma
Octagonaal caleidocyclus
Octagonaal dipiramide
Octagonaal piramide
Octagonaal piramide
Octagonaal prisma
Octagonaal ster piramide
Octahemioctaëder
Octaëder
Oloïde
Onregelmatige vijfpuntige ster piramide
Onvolmaakte piramides
Open hexagonaal caleidocyclus
Ovale kegel


P:


Parallellepipedum
Pentagonaal antiprisma
Pentagonaal dipiramide
Pentagonaal hexecontaëder
Pentagonaal icositetraëder
Pentagonaal piramide
Pentagonaal piramide
Pentagonaal prisma
Pentagonaal ster piramide
Pentagonaal ster piramide (onregelmatig)
Pentagonaal trapezoëder
Pentagonaal-pentagram veelvlak
Pentagram antiprisma
Pentagram dipiramide
Pentagram dipiramide op een sokkel
Pentagram piramide (hoog)
Pentagram piramide (laag)
Pentagram prisma
Pentakisdodecaëder
Piramide van Cheops
Prolate hectohexecontadiëder
Prolate heptacontadiëder


R:


Rechthoekig antiprisma
Rechthoekig prisma
Regelmatige pentagonaal dipiramide
Regelmatige pentagonaal piramide
Regelmatige veelvlakken met duaal veelvlak binnenin
Regelmatige veelvlakken verdeeld in twee delen
Regelmatige vijfhoekig piramide
Regelmatige vijfhoekige dipiramide
Romboëdrisch dodecaëder
Romboëdrisch icosidodecaëder
Romboëdrisch kuboctaëder
Ruitvormige piramides


S:


Samenstelling twee tetraëders
Samenstelling twee verschillende asymmetrische piramides
Samenstelling van afgeknotte icosaëder en pentakisdodecaëder
Samenstelling van dodecaëder en icosaëder
Samenstelling van drie kubussen
Samenstelling van kubus en octaëder
Samenstelling van twee afgeknotte asymmetrische piramides
Samenstelling van twee asymmetrische piramides
Samenstelling van twee asymmetrische piramides (kleur)
Samenstelling van twee asymmetrische piramides van verschillende grote
Samenstelling van twee asymmetrische piramides variant 2
Samenstelling van twee kubussen
Samenstelling van vier kubussen
Samenstelling van vijf kubussen
Samenstelling van vijf octaëders
Samenstelling van vijf tetraëders
Samenstellingen van kubussen en samenstellingen van regelmatige veelvlakken met dualen
Scheef pentagonaal prisma
Scheef rechthoekig prisma
Scheef ruitvormige prisma
Scheef vijfhoekig prisma
Scheve afgeknotte cilinder
Scheve afgeknotte piramide
Scheve cilinder
Semi prolate hectohexecontadiëder
Semi prolate heptacontadiëder
Sphericon
Staand pentagram
Staande pentagram dipiramide
Staande pentagram piramide
Stella octangula
Ster Kerstboompiek
Ster Kerstboompiek
Stompe dodecaëder
Stompe hexaëder
Stompe kubus


T:


Tapse cilinder
Tetracontaëder
Tetragonaal ster piramide
Tetragonaal trapezoëder
Tetrahemihexaëder
Tetrakaidecagonaal caleidocyclus
Tetrakis hexaëder
Tetraëder
Tetraëders
Tienhoekig antiprisma
Tienhoekig dipiramische antiprisma
Tienhoekig piramide (variant 2)
Tienhoekig prisma
Tienhoekige piramide
Toenhoekige obelisk
Trapeziumvormige prisma
Trapezoëder Kerstbal
Trappiramide van Djoser
Triakis vierkante piramide
Triakis vijfhoekige piramide
Triangular piramide
Tricontidiëder
Tricontihexaëder
Tsjechische egel
Twaalfhoekig prisma
Twaalfhoekige piramide
Twintighoekig dipiramide
Twintighoekige piramide


V:


Variatie op de romboëdrisch kuboctaëder
Verhoogde halve afgeknotte icosaëder
Verhoogde halve afgeknotte icosaëder met vierkant grondvlak
Verhoogde halve afgeknotte icosaëder met vijfhoekig grondvlak
Verticaal afgeknotte vierkante piramide
Vierkant-tienhoekig veelvlak
Vierkante afgeknotte kegel
Vierkante dipiramide
Vierkante kegel
Vierkante piramide
Vierkante piramide
Vierkante piramide (hoog)
Vierkante piramide (variant 2)
Vierkante-achthoekige piramide
Vierpuntige ster piramide
Vijfhoekig antiprisma
Vijfhoekig piramide (variant 2)
Vijfhoekig prisma
Vijfhoekig-pentagram veelvlak
Vijfhoekig-tienhoekig veelvlak
Vijfhoekige dipiramide
Vijfhoekige obelisk
Vijfhoekige piramide
Vijfhoekige-tienhoekige piramide
Vijfpuntige ster dipiramide
Vijfpuntige ster piramide
Voetbal
Voetbal huis
Voetbal ster
Voetbaltrofee


Y:


Yin en yang oloïde


Z:


Zesde stellation van de icosaëder
Zeshoekig antiprisma
Zeshoekig piramide (variant 2)
Zeshoekig prisma
Zeshoekige dipiramide
Zeshoekige obelisk
Zeshoekige piramide
Zespuntig ster piramide (laag)
Zespuntige ster piramide
Zeven Archimedische veelvlakken en de bijhorende regelmatige veelvlakken
Zeven twaalfde hexagonaal caleidocyclus
Zevende stellation van de icosaëder
Zevenhoekig antiprisma
Zevenhoekig piramide (variant 2)
Zevenhoekig prisma
Zevenhoekige dipiramide
Zevenhoekige obelisk
Zevenhoekige piramidevorige bouwplaatvolgende bouwplaatHomeInstructies