home
> Bouwplaten van veelvlakken
<< vorige
>> volgende

Bouwplaten van veelvlakken


Regelmatige veelvlakken
Bouwplaten van regelmatige veelvlakken
dodecaëder
tetraëder
kubus
octaëder
icosaëder


Archimedische veelvlakken
Bouwplaten van Archimedische veelvlakken
kuboctaëder
icosidodecaëder
afgeknotte tetraëder
afgeknotte octaëder
afgeknotte kubus
afgeknotte icosaëder
afgeknotte dodecaëder
romboëdrisch kuboctaëder
afgeknotte kuboctaëder
romboëdrisch icosidodecaëder
afgeknotte icosidodecaëder
stompe kubus
stompe dodecaëder


Kepler-Poinsot veelvlakken
Bouwplaten van Kepler-Poinsot veelvlakken
grote sterdodecaëder
kleine sterdodecaëder
grote icosaëder
grote dodecaëder
kleine sterdodecaëder lampenkap


Andere uniforme veelvlakken
Bouwplaten van andere uniforme veelvlakken
tetrahemihexaëder
octahemioctaëder
kubohemioctaëder
kleine romboëdrisch hexaëder
kleine kubikuboctaëder
kleine dodecicosidodecaëder
kleine romboëdrisch dodecaëder
kleine dodecahemiododecaëder
kleine ditrigonaal icosidodecaëder
kleine stompe icosicosidodecaëder
kleine icosihemidodecaëder


Samengestelde veelvlakken
Bouwplaten van samengestelde veelvlakken
samenstelling twee tetraëders
samenstelling van kubus en octaëder
samenstelling van dodecaëder en icosaëder
samenstelling van twee kubussen
samenstelling van drie kubussen
samenstelling van vier kubussen
samenstelling van vijf kubussen
samenstelling van vijf octaëders
samenstelling van vijf tetraëders
samenstelling van afgeknotte icosaëder en pentakisdodecaëder


Piramides
Bouwplaten van piramides
vierkante piramides
piramides van gelijke hoogte
veelhoekige piramides


Concave piramides
Bouwplaten van concave piramides
stervormige piramides
asymmetrische pentagram piramide
hexagram piramide


Afgeknotte piramides
Bouwplaten van afgeknotte piramides
afgeknotte piramides van gelijke hoogte
afgeknotte stervormige piramides
afgeknotte vierkante piramide
scheve afgeknotte piramide


Dipiramides
Bouwplaten van dipiramides
stervormige dipiramides
dipiramides
staand pentagram


Andere piramides
Bouwplaten van andere piramides
asymmetrische vierkante piramides
ruitvormige piramides
onvolmaakte piramides
gedraaide piramide
samestellingen van piramides
kubus samengesteld uit drie piramides
kubus samengesteld uit zes piramides
verticaal afgeknotte vierkante piramide
knikpiramide
trappiramide
kubus samengesteld uit vijf piramides
vijfhoekige-tienhoekige piramide
vierkante-achthoekige piramide


Prisma's
Bouwplaten van prisma's
driehoekig prisma
rechthoekig prisma
vijfhoekig prisma
zeshoekig prisma
zevenhoekig prisma
achthoekig prisma
negenhoekig prisma
tienhoekig prisma
elfhoekig prisma
twaalfhoekig prisma


Antiprisma's
Bouwplaten van antiprisma's
rechthoekig antiprisma
vijfhoekig antiprisma
zeshoekig antiprisma
zevenhoekig antiprisma
achthoekig antiprisma
negenhoekig antiprisma
tienhoekig antiprisma


Concave prisma's
Bouwplaten van concave prisma's
pentagram prisma
hexagram prisma
concaaf zeshoekig prisma


Concave antiprisma's
Bouwplaten van concave antiprisma's
pentagram antiprisma
hexagram antiprisma


Andere prisma's
Bouwplaten van andere prisma's
trapeziumvormige prisma
scheef rechthoekig prisma
scheef vijfhoekig prisma
parallellepipedum
gedraaid rechthoekig prisma
afgeknotte zeshoekig prisma
gedraaid tienhoekig prisma
gedraaide zeshoekige prisma's
gedraaide vijfhoekige prisma's
gedraaide driehoekige prisma's
gedraaide twaalfhoekige prisma's
gedraaide achthoekige prisma's


Andere veelvlakken
Bouwplaten van andere veelvlakken
dodecadodecaëder
pentagonaal hexecontaëder
pentagonaal icositetraëder
tetragonaal trapezoëder
decaëder
romboëdrisch dodecaëder
grote romboëdrisch hexacron
pentakisdodecaëder
kleine triakisoctaëder
kleine triambic icosaëder
gefacetteerde sphericons
halve gefacetteerde sphericons
stellations van de icosaëder
obelisk
kubische vormen
halve Archimedische lichamen
tienhoekig dipiramische antiprisma
vijfhoekig-pentagram veelvlak
hebdomicontadissaëder
hectohexecontadiëder
gefacetteerde oloïde
tetrakis hexaëder
variaties op de afgeknotte icosaëder
tienhoekige veelvlakken
staand pentagram
romboëdrisch kuboctaëder


Caleidocycli
Bouwplaten van caleidocycli
hexagonaal caleidocycli
octagonaal caleidocycli
decagonaal caleidocycli
dodecagonaal caleidocycli
tetrakaidecagonal caleidocycli


Andere bouwplaten
Bouwplaten van andere bouwplaten
cilinder
afgeknotte kegel
kegel
speciale kegels
sphericon
matrioshka huis
huis met verdwijnpunt
globe
Tsjechische egel
oloïdes
scheve cilinder
voetbal huis
Kerstbomen
Kerstboompieken
obelisk
voetbaltrofee
gefacetteerde sphericons


Verzamelingen
Bouwplaten van Verzamelingen
tetraëders
dodecaëders
alle Platonische (regelmatige) en Archimedische veelvlakken in kleur
zeven Archimedische veelvlakken en de bijhorende regelmatige veelvlakken
Kepler-Poinsot veelvlakken in kleur
amenstellingen van kubussen en samenstellingen van regelmatige veelvlakken met dualen
regelmatige veelvlakken verdeeld in twee delen
regelmatige veelvlakken met duaal veelvlak binnenin
5 stellations van de icosaëder
vorige bouwplaatvolgende bouwplaatHomeInstructies